podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Nabycie spółdzielczego prawa w egzekucji podlega PCC

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na licytacji komorniczej, jak również nabycie przez wierzyciela egzekwującego takiego prawa, po drugiej licytacji, następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności, a zatem podlega opodatkowaniu PCC.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wobec zadłużenia osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wynikającego z braku regulowania bieżących opłat na rzecz spółdzielni, wystąpiła ona do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu na podstawie przepisów K.p.c. Następnie skierowała sprawę do komornika. Komornik wszczął egzekucję z nieruchomości, dokonał opisu i oszacowania nieruchomości na kwotę 119.000 zł i wyznaczył termin licytacji nieruchomości. Zarówno na I, jak i na II licytacji z braku chętnych nie doszło do nabycia nieruchomości, dlatego spółdzielnia złożyła wniosek o przejęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dłużnika za cenę stanowiącą 2/3 sumy oszacowania, tj. 79.333,33 zł. Jednocześnie spółdzielnia, jako nabywca licytacyjny, potrąciła z ceny nieruchomości swoje wierzytelności wobec dłużnika, w efekcie uiściła komornikowi należność w kwocie 26.736,98 zł.

W tak przedstawionym stanie faktycznym spółdzielnia wystąpiła o wydanie interpretacji w zakresie opodatkowania transakcji PCC. Jej zdaniem nabycie spółdzielczego prawa do nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym na skutek braku chętnych licytantów i po potrąceniu wierzytelności wobec dłużnika nie podlega opodatkowaniu PCC, nie należy bowiem do katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.


ZDANIEM ORGANU PODATKOWEGO:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółdzielni za nieprawidłowe. Organ wskazał, że PCC podlegają jedynie czynności wyliczone w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do katalogu tego należy również umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy. Analogiczne konsekwencje podatkowe wywołują także orzeczenia sądów i sądów polubownych oraz ugody, jeżeli powodują takie same skutki prawne. Obowiązek podatkowy ciąży w takim przypadku na kupującym.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, które podlega egzekucji. Organ podatkowy wskazał, że podstawą przejęcia nieruchomości jest art. 984 § 1 K.p.c. Przy czym własność nieruchomości przechodzi na nabywcę licytacyjnego lub wierzyciela, który złożył oświadczenie o przejęciu nieruchomości dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności. Od tego momentu nowy właściciel może zostać ujawniony w księdze wieczystej. Wobec tego organ uznał, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na licytacji komorniczej wywołuje takie same skutki w PCC jak nabycie nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży. Obowiązek podatkowy nabywcy ograniczonego prawa rzeczowego powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu własności. Bez znaczenia z punktu widzenia należnego podatku pozostaje także fakt, że spółdzielnia w znacznej części potrąciła przysługujące jej wierzytelności z wierzytelnością z tytułu zapłaty ceny nieruchomości, albowiem podstawą opodatkowania jest wartość rzeczy lub prawa majątkowego, co wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o PCC. Spółdzielnia powinna zatem uiścić PCC według 2% stawki od wartości rynkowej lokalu będącego przedmiotem egzekucji.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB4.4014.380.2017.2.MD)

 Komentarz redakcji 

W omawianej sytuacji należy zgodzić się ze stanowiskiem, że co prawda nabycie licytacyjne wobec bezskuteczności licytacji nie zostało wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, to postanowienie sądu o przysądzeniu lokalu wywołuje analogiczne skutki jak umowa sprzedaży.

Warto wskazać także, że stanowisko zawarte w interpretacji potwierdza wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1086/16. Sąd uznał w nim, że: "Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w postępowaniu egzekucyjnym, na gruncie ustawy (...) o podatku od czynności cywilnoprawnych kwalifikowane jest jako sprzedaż prawa majątkowego; z tej przyczyny podlega temu podatkowi na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c.".

Co ważne, interpretacja, chociaż nie dotyczy wprost takiego stanu faktycznego, rozstrzyga także wątpliwości dotyczące obowiązku zapłaty PCC od nabycia nieruchomości na licytacji dokonanego przez nabywcę licytacyjnego niebędącego wierzycielem egzekucyjnym.

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.