podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej

Wspólnik spółki komandytowej wniósł na poczet udziałów zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) został uiszczony z rachunku spółki komandytowej na konto bankowe notariusza. W jaki sposób ująć PCC w księgach spółki, skoro nie jest on kosztem uzyskania przychodów?

W myśl postanowień art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), dalej zwanej ustawą o PCC, umowy spółki – co do zasady – podlegają opodatkowaniu PCC. Do tej kategorii czynności prawnych zalicza się zarówno umowy zawiązujące spółkę osobową, jak również zmiany umowy spółki osobowej, w tym polegające m.in. na wniesieniu lub podwyższeniu wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki osobowej (por. art. 1 ust. 3 ustawy o PCC).

Wskazniki i stawki
Stawki podatku od czynności
cywilnoprawnych dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl
w zakładce Inne podatki i opłaty

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej przez wspólnika tej spółki, wiążące się ze zmianą umowy spółki, podlega opodatkowaniu PCC. Podatek ten księguje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:
      – Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

Podatek od czynności cywilnoprawnych Fakt, iż dla celów podatku dochodowego PCC nie stanowi kosztów uzyskania przychodu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 1385/12) nie wpływa na jego ewidencję bilansową. Wskazane jest jedynie ujęcie wartości tego podatku na odrębnym koncie analitycznym prowadzonym do konta 40-3 (lub konta zespołu 5) jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup).

Co istotne, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o PCC, od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego płatnikami PCC są notariusze. Oznacza to, iż podatek ten przekazywany jest notariuszowi sporządzającemu akt notarialny i to on ma obowiązek przekazać go na rachunek organu podatkowego (właściwego urzędu skarbowego).

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60