podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (744) z dnia 1.09.2011

Dopłaty w spółce kapitałowej - PCC

Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę, na mocy której nałożono na wspólników równomierne, zwrotne dopłaty. Dopłaty te mają być wniesione do końca 2011 r. Czy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie z dniem podjęcia uchwały, czy z chwilą faktycznego dokonania wpłat przez wspólników?

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm. - dalej "ustawy o PCC"). W rozumieniu ustawy o PCC zmianą umowy spółki kapitałowej są m.in. dopłaty (art. 1 ust. 3 pkt 2). Dopłaty mają na celu zaspokojenie określonych potrzeb finansowych spółki bez podwyższania kapitału zakładowego. Stąd dopłaty nie wpływają na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, chociaż powiększają jej majątek.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów (art. 177 K.s.h.). Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników (art. 178 § 1 K.s.h.).

Sposób wykonania obowiązku wniesienia dopłat może być sprecyzowany w samej umowie spółki, np. przez określenie warunków, terminów i wysokości. Jeżeli umowa takich postanowień nie zawiera, konieczne jest podjęcie przez wspólników uchwały, w której określona zostanie wysokość i terminy dopłat. Wymaga ona bezwzględnej większości głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 245 K.s.h.). Gdy brak w umowie odpowiedniego zapisu w przedmiocie dopłat, wspólnicy nie mogą nawet w drodze jednomyślnej uchwały przewidzieć obowiązku ich wniesienia. Mogą natomiast zmienić umowę spółki w drodze stosownej uchwały, która podlega wpisowi do rejestru (art. 255 § 1 K.s.h.).

W doktrynie prezentowane jest stanowisko, że od tego, czy w umowie spółki wyczerpująco skonkretyzowano wszystkie warunki związane z obowiązkiem wniesienia dopłat, czy nastąpi to dopiero w uchwale, uzależniony będzie moment powstania obowiązku podatkowego w PCC.

W przypadku gdy umowa spółki określa wszystkie elementy niezbędne do konkretyzacji obowiązku wniesienia dopłat, w tym ich wysokość i termin wniesienia - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu do wniesienia dopłat. W drugiej natomiast sytuacji, gdy podejmowana jest uchwała wspólników konkretyzująca przewidziany w umowie spółki obowiązek wniesienia dopłat - co do wysokości i terminu ich wniesienia - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia stosowanej uchwały w tym przedmiocie (T. Nierobisz, A. Wacławczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, C.H. Beck, Warszawa 2011, str. 157) oraz A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej - Komentarz, ODDK, Gdańsk 2007, str. 157-158). Podobne stanowisko wyraził Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w piśmie nr PO/436/4/2004 oraz Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2010 r., uchylonej wyrokiem WSA w Poznaniu z 15 czerwca 2011 r. (sygn. akt III SA/Po 274/11; orzeczenie nieprawomocne, źródło: CBOSA), ze względu na brak należytego uzasadnienia stanowiska organu podatkowego.

Zdaniem jednak innych komentatorów:

"Dopiero faktyczne wniesienie dopłaty spowoduje powstanie obowiązku podatkowego nawet w sytuacjach, gdy obowiązek jej wniesienia wynika z umowy spółki lub uchwały wspólników, które zarazem precyzują wysokość i terminy wniesienia dopłaty (tak może być ustalony obowiązek dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością)" (M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, str. 187).

Podobnie Z. Ofiarski:

"Wniesienie dopłaty jest czynnością prawną realną, gdyż poprzez wniesienie dopłaty należy rozumieć skonkretyzowane, co do kwoty i terminu, wykonanie obowiązku wspólnika lub akcjonariusza wynikające odpowiednio z uchwały wspólników spółki z o.o., umowy spółki z o.o., czy statutu spółki akcyjnej" (Z. Ofiarski, Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, ABC, 2009, wyd. III).

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej lub z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Umowa spółki kapitałowej podlega zatem opodatkowaniu z chwilą zawarcia umowy, natomiast zmiana tej umowy, polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego, z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału. Wynika z tego, że przy innej zmianie umowy spółki kapitałowej polegającej na podjęciu uchwały wspólników o dopłatach, momentem powstania obowiązku podatkowego nie może być chwila podjęcia uchwały (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC), lecz "chwila dokonania czynności cywilnoprawnej" (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

W doktrynie prawa cywilnego wyróżnia się czynności prawne konsensualne oraz czynności prawne realne. Konsensualna czynność prawna co do zasady dochodzi do skutku już z chwilą złożenia oświadczenia woli, podczas gdy realna czynność prawna dochodzi do skutku dopiero z chwilą spełnienia dodatkowych warunków (w praktyce najczęściej dotyczy to wydania rzeczy drugiej stronie).

Ponieważ umowy podlegające opodatkowaniu PCC mają w większości charakter konsensualny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy. Wyjątek stanowi umowa depozytu nieprawidłowego mająca charakter czynności realnej (art. 845 K.c.).

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając przywołane stanowisko Z. Ofiarskiego, że wniesienie dopłaty jest czynnością prawną realną, należy naszym zdaniem przyjąć, iż chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej polegającej na wniesieniu dopłat jest dzień faktycznego wniesienia dopłaty na rachunek spółki. Wtedy też powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

www.PodatekPCC.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.