podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015

Deklaracje podatkowe PCC-3 od każdej umowy

W świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest możliwe uproszczenie polegające na składaniu zbiorczych deklaracji PCC-3 dotyczących tego samego rodzaju transakcji za każdy dzień, w którym podpisane były umowy. W przypadku każdej pojedynczej umowy, z którą wiąże się konieczność uiszczenia PCC, należy wypełnić i złożyć osobną deklarację.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca organizuje i prowadzi punkty skupu złomu, w ramach których pozyskuje złom poprzez zawieranie umów kupna-sprzedaży na zakup odpadów z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Transakcje zakupu rzeczy ruchomych powyżej 1.000 zł są opodatkowane PCC. Przy funkcjonujących trzech punktach skupu spółka składa miesięcznie około 100 deklaracji.

Wnioskodawca miał wątpliwość, czy jest możliwe uproszczenie polegające na składaniu zbiorczych deklaracji PCC-3 dotyczących tego samego rodzaju transakcji za każdy dzień, w którym podpisane były umowy rodzące obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W jego ocenie złożenie jednej deklaracji PCC-3 za dany dzień, w którym nastąpiły transakcje kupna odpadów od osób fizycznych, jest zgodne z przepisami.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazał, iż na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na podatnikach ciąży obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wzory tych deklaracji oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych. W szczególności dane zawarte w deklaracji obejmują: datę i miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej, dane podatnika, zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności, miejsce jego położenia lub wykonywania praw majątkowych, podstawę opodatkowania, stawkę podatku, kwotę należnego podatku.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ podatkowy uznał, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży jako poszczególne jednostkowe czynności cywilnoprawne. Jeżeli w jednym dniu zostanie zawartych kilka umów sprzedaży przekraczających 1.000 zł, każda z nich podlega odrębnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie istnieje możliwość sumowania wartości poszczególnych odrębnych umów sprzedaży. Każda z nich podlega odrębnemu opodatkowaniu i z każdą z umów wiążą się obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, łącznie z obowiązkiem złożenia stosownej deklaracji od konkretnej umowy.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., nr IPPB2/436-304/14-2/AF)

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60