podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017

Umowa sprzedaży opodatkowana VAT nie podlega PCC

W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja budowalna, zawartej pomiędzy dwoma czynnymi podatnikami VAT, nie wystąpi obowiązek podatkowy w PCC. Wynika to z faktu, że transakcje opodatkowane podatkiem VAT nie podlegają PCC.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca zamierza nabyć od innego podmiotu (dalej sprzedawcy) nieruchomość gruntową wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowo-usługowo-mieszkalnym. W chwili składania wniosku budynek jest na etapie budowy, a jego własność zostanie przeniesiona na wnioskodawcę po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na jego użytkowanie. Po zakończeniu budowy, ale przed przeniesieniem własności, sprzedający zamierza przekształcić część mieszkalną budynku znajdującą się na piętrze na część biurową, uzyskując jednocześnie zgodę na zmianę sposobu użytkowania budynku.

Wnioskodawca zawarł ze sprzedającym umowę przedwstępną sprzedaży tej nieruchomości. Strony ustaliły, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po wybudowaniu budynku i podpisaniu umowy sprzedaży. Również wydanie nieruchomości nastąpi dopiero po przeniesieniu na wnioskodawcę własności nieruchomości. W umowie przedwstępnej strony ustaliły, że zostanie ona zabezpieczona poprzez obowiązek zapłaty przez wnioskodawcę zaliczki na poczet ceny. Na tej podstawie sprzedawca wystawił fakturę na kwotę zaliczki powiększoną o podatek VAT.

Obie strony są czynnymi podatnikami VAT, przy czym sprzedawca korzysta z prawa odliczenia VAT w związku z budową budynku, w tym także w zakresie odliczenia podatku VAT od wynagrodzenia głównego wykonawcy budynku. Po nabyciu prawa własności budynku wnioskodawca zamierza wynajmować go podmiotom trzecim.

W takim stanie faktycznym wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku zapłaty PCC z tytułu nabycia nieruchomości. Zdaniem wnioskodawcy w sprawie nie zajdzie obowiązek podatkowy PCC, bowiem transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


ZDANIEM ORGANU PODATKOWEGO:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w odniesieniu do opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy czym w zakresie opodatkowania transakcji podatkiem VAT została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Umowa sprzedaży, w tym umowa sprzedaży nieruchomości, jest transakcją podlegającą, co do zasady, opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży i ciąży na kupującym. Ustawa zawiera jednak sytuacje szczególne, w których generalny obowiązek zapłaty PCC nie znajduje zastosowania. Do przepisów takich należy art. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, że PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT,

b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku VAT z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem czynności wymienionych w tym przepisie, w tym także umowa sprzedaży nieruchomości.

Zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy wymaga rozstrzygnięcia problemu opodatkowania umowy podatkiem VAT.

Jak wynika z odrębnej interpretacji Dyrektora KIS z dnia 10 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.454.2017.2.IK, opisana we wniosku umowa sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak więc, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC, obowiązek podatkowy w PCC nie wystąpi.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB4.4014.236.2017.3.BD)

 Komentarz redakcji 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera enumeratywnie wyliczony wykaz czynności cywilnoprawnych, które podlegają PCC. Fakt opodatkowania czynności podatkiem VAT powoduje, że czynność nie podlega już opodatkowaniu PCC. Istotny jest jednak nie sam status podatnika, lecz opodatkowanie konkretnej czynności. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2652/15: "Bycie podatnikiem VAT to za mało, aby nie musieć płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie ma go wtedy, gdy konkretna transakcja jest objęta podatkiem od towarów i usług jako realizowana w ramach działalności gospodarczej".

Obowiązkowi podatkowemu w PCC w sytuacji określonej w interpretacji nie podlega także zawarcie przez strony umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, czy czynność polegająca na zapłacie zaliczki na poczet sprzedaży nieruchomości.

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60