podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Umowa leasingu przedsiębiorstwa a PCC

Umowa leasingu przedsiębiorstwa, na podstawie której przedsiębiorstwo zostało udostępnione do używania innemu podmiotowi w zamian za comiesięczną spłatę rat leasingowych, których suma odpowiada co najmniej wartości przedsiębiorstwa wraz z jego środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi, nie podlega opodatkowaniu PCC.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca jest spółką z o.o., która w związku z rozwojem działalności zamierza przejąć do używania przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przy czym ma się to odbyć na podstawie umowy leasingu przedsiębiorstwa zawartej na czas określony. Suma opłat z tytułu umowy leasingu pomniejszona o podatek VAT odpowiadać ma co najmniej wartości rynkowej przedsiębiorstwa, w tym m.in. wartości rynkowej środków trwałych oraz części odsetkowej. W wyniku zapłaty przez wnioskodawcę wszystkich rat leasingowych stanie się on właścicielem leasingowanego przedsiębiorstwa, przy czym umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty rat. Leasing miałby objąć niemal wszystkie składniki majątku dotychczasowego przedsiębiorstwa, w tym wchodzące w jego skład środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Umowa przewiduje również możliwość przejęcia na własność z chwilą jej podpisania aktywów obrotowych, w tym materiałów, towarów handlowych czy zapasów, przy czym cena za te składniki przedsiębiorstwa uiszczana będzie w formie rat leasingowych.

Wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania umowy leasingu przedsiębiorstwa podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jego zdaniem umowa nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, gdyż nie stanowi ona żadnej z umów opodatkowanych tym podatkiem.


ZDANIEM ORGANU PODATKOWEGO:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie opodatkowania umowy PCC. Podatkowi temu podlegają jedynie czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zmiany tych umów jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Podatek stosuje się także w przypadku orzeczeń sądów i sądów polubownych, gdy wywołują takie same skutki prawne. Nie ma zatem podstaw do opodatkowania PCC innych umów niż wymienione w przywołanym przepisie. O kwalifikacji danego stosunku prawnego nie decyduje jednak jego nazwa, lecz treść i elementy przedmiotowo istotne. Opodatkowaniu nie podlegają także czynności cywilnoprawne inne niż wymienione w katalogu ustawowym, jeżeli wywołują takie same lub podobne skutki jak czynności, od których należny jest PCC.

Umowa leasingu jest umową nazwaną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. W odróżnieniu od umowy sprzedaży, celem umowy leasingu jest oddanie przedmiotu umowy do używania w zamian za wynagrodzenie. Dopuszcza ona także możliwość wcześniejszego wykupu. Zatem umowa leasingu jako niewymieniona w katalogu ustawowym, nie podlega PCC.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 września 2017 r., nr 0111.KDIB4.4014.246.2017.2.ASZ)

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60