podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017

Skutki w PCC zapłaty z konta innej osoby

Przechowywanie pieniędzy na koncie innej osoby czy zapłata z tego konta może podlegać opodatkowaniu PCC jako umowa depozytu nieprawidłowego lub pożyczki jedynie jeżeli ten podmiot mógł dysponować środkami na jego rachunku bankowym.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

W wyniku spadkobrania wnioskodawczyni wraz z córkami była współwłaścicielką nieruchomości. W marcu 2015 r. wnioskodawczyni wraz z córkami zbyła wspólną nieruchomość, a dla ułatwienia wzajemnych rozliczeń całość środków została przekazana na jej konto. Po upływie ponad dwóch miesięcy córki wnioskodawczyni nabyły inną nieruchomość, a zapłata została dokonana przelewem z jej konta. Wnioskodawczyni w żaden sposób nie dysponowała pieniędzmi córek pochodzącymi ze zbycia wspólnej nieruchomości, były one jedynie przechowywane na jej koncie bankowym. Wnioskodawczyni przechowywała pieniądze na swoim koncie na prośbę córek, nie była ona jednak upoważniona do dysponowania nimi, natomiast dokonanie przelewu za nową nieruchomość było jedynie czynnością techniczną wykonaną na prośbę córek.

W związku z tym wnioskodawczyni wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczącej możliwości uznania czynności opisanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jako depozytu nieprawidłowego. Zdaniem wnioskodawczyni przedmiotowa czynność nie może zostać uznana za depozyt nieprawidłowy lub pożyczkę, a zatem nie zachodzi wobec niej obowiązek podatkowy określony w ustawie o PCC.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. Stwierdził, że opodatkowaniu PCC podlegają jedynie czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC. Katalog ten ma charakter zamknięty, a czynności niewymienione w tym przepisie nie podlegają opodatkowaniu PCC. Do czynności opodatkowanych PCC należą m.in. umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego. Umowa depozytu nieprawidłowego uregulowana jest w art. 845 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce - jest to bowiem depozyt nieprawidłowy. Przedmiotem depozytu nieprawidłowego mogą być jedynie pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku.

Z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, iż środki pieniężne zostały przekazane na konto wnioskodawczyni, a następnie dokonała ona ich przelewu w zamian za nabycie nieruchomości przez córki, jednak nie była ona uprawniona do dysponowania tymi środkami, co jest niezbędną cechą umowy depozytu nieprawidłowego lub pożyczki. Nie ma zatem podstaw do uznania opisanej czynności za umowę depozytu nieprawidłowego lub pożyczki, a zatem obowiązek podatkowy w PCC nie wystąpi.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2017 r., nr 2461.IBPB-2-1. 4514.650.2016.2.ASz)

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60