podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Darowizna nieruchomości na rzecz spółki jawnej a PCC

Przekazanie przez małżonków darowizną nieruchomości na rzecz spółki osobowej, w której są wspólnikami, nie powoduje obowiązków w zakresie PCC, nawet jeżeli skutki czynności są podobne do czynności opodatkowanych tym podatkiem.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierza założyć spółkę jawną. Następnie do spółki mają zostać przekazane w formie darowizny nieruchomości będące przedmiotem współwłasności małżonków bez ciężarów czy zobowiązań wnioskodawczyni i jej męża.

Nieruchomości, które mają zostać przekazane, nie będą miały charakteru wkładu do spółki. Ich skutkiem będzie zwiększenie majątku spółki, jednak bez konieczności zmiany umowy spółki. We wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawczyni wskazała, że jej zdaniem opisany przez nią ciąg czynności nie wywoła obowiązku w zakresie PCC na żadnym etapie.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy stanowisko wnioskodawczyni uznał za prawidłowe. Czynności opodatkowane PCC wymienione zostały w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, a zawarty w nim katalog ma charakter zamknięty. Opodatkowaniu podlegają także zmiany umów wskazanych w tym przepisie, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Jedną z czynności opodatkowanych PCC jest też zmiana umowy spółki. Przy czym, jak wynika z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Opodatkowane PCC są tylko czynności wprost wskazane w art. 1 ustawy o PCC. Oznacza to jednocześnie, że nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem czynności, które nie są wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, nawet w sytuacji, gdy wywołują takie same bądź podobne skutki do czynności określonych w tym przepisie. Darowizna jest czynnością podlegającą opodatkowaniu PCC, jednak tylko w zakresie dotyczącym przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Z treści umowy darowizny wynika, iż przysporzenie majątkowe dokonane jest bez ekwiwalentu od drugiej strony umowy. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano, że przeniesienie na nowo utworzoną spółkę nieruchomości nie będzie wiązać się z przejęciem przez obdarowaną spółkę jawną długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńców, nie powstanie zatem obowiązek w zakresie PCC od umowy darowizny. Zawarcie przez spółkę umowy darowizny nie będzie też powodowało konieczności zmiany umowy spółki. Darowane nieruchomości nie będą miały także charakteru wkładów wspólników do spółki, chociaż aktywa spółki zostaną powiększone. Zatem wobec czynności opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie zajdzie podstawa do opodatkowania ich PCC.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-2-1.4514.547.2016.2.PM)

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60