podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016

PCC przy nabyciu nieruchomości od komornika

Zasady ustalania podstawy opodatkowania PCC umowy sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym reguluje art. 6 ustawy o PCC i nie musi być ona tożsama z sumą oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca jest spółką z o.o. prowadzącą działalność gospodarczą w sektorze nieruchomości. Wnioskodawca zamierza poszerzyć prowadzoną działalność o nabywanie nieruchomości na licytacjach komorniczych. W związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 2 ust. 3 ustawy o PCC, zgodnie z którym PCC nie podlegały czynności cywilnoprawne w sprawach nabycia rzeczy w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym, podatnik wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej. Miał on wątpliwość, czy w przypadku nabycia nieruchomości od komornika podstawę opodatkowania PCC stanowić będzie cena oszacowania czy rzeczywista cena nabycia nieruchomości. Zdaniem wnioskodawcy podstawę opodatkowania stanowić będzie w takim przypadku rzeczywista cena nabycia nieruchomości.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Nabycie nieruchomości należy do kręgu czynności podlegających opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC. Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, o czym stanowi art. 4 pkt 1 tej ustawy. Stawka podatku wynosi natomiast 2%.

Regulacje dotyczące podstawy wymiaru podatku znajdują się w art. 6 ustawy. Wynika z niego, że podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2). Podstawa opodatkowania umowy sprzedaży na potrzeby opodatkowania PCC powinna zostać ustalona zgodnie z przywołanym przepisem. Ustawa zawiera także regulacje znajdujące zastosowanie w przypadku, gdy podstawa opodatkowania wskazana przez podatnika nie odpowiada podstawie opodatkowania. Wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego będąca podstawą opodatkowania nie musi odpowiadać cenie nabycia nieruchomości. Strony umowy mają prawo do ustalenia ceny sprzedaży korzystając z zasady swobody umów, nie oznacza to jednak, że cena ustalona w umowie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania. Nawet w sytuacji, gdy nieruchomość będąca przedmiotem licytacji komorniczej podlegała oszacowaniu na zlecenie komornika, ustawa o PCC dopuszcza możliwość zakwestionowania przez organ podatkowy wartości nabytej nieruchomości. Wartość rynkową rzeczy na potrzeby opodatkowania czynności PCC należy bowiem określać na podstawie art. 6 ustawy o PCC.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lipca 2016 r., nr IPPB2/4514-276/16-2/MM)

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60