podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016

PCC od umowy sprzedaży wierzytelności

Umowa sprzedaży wierzytelności powstałych z tytułu umowy pożyczki dokonanej na rzecz spółki zajmującej się handlem wierzytelnościami, niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, jest opodatkowana PCC. Obowiązek podatkowy ciąży w tym przypadku na nabywcy wierzytelności.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca będący spółką akcyjną prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania oprocentowanych pożyczek. Zamierza on zbyć swoje wierzytelności wynikające z udzielonych pożyczek wraz z odsetkami, karami i innymi opłatami wynikającymi z zawartych umów. Nabywcą wierzytelności ma być spółka z siedzibą w Holandii powiązana kapitałowo z wnioskodawcą, która prowadzi działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami. Wierzytelności miałyby zostać zbyte jako pakiet wierzytelności za cenę ich wartości rynkowej. Z tytułu ich zbycia wnioskodawca otrzyma jednak określoną kwotę będącą ceną zbiorczą bez rozbijania jej na poszczególne ceny jednostkowych wierzytelności.

W związku z przedmiotowym stanem faktycznym wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży wierzytelności oraz ciążących na nabywcy wierzytelności obowiązków w zakresie PCC.

Sprzedaż tych wierzytelności nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie zbywcy wierzytelności z uwagi na sprzedaż wierzytelności własnych. Podatek VAT nie wystąpi także po stronie ich nabywcy, gdyż nie występuje on w przypadku usługi odzyskiwania długów przy nabyciu definitywnym wierzytelności po aktualnej wartości rynkowej. Do transakcji nie znajdzie zatem zastosowania art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujący zakres czynności niepodlegających podatkowi. Zdaniem wnioskodawcy umowa podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu w zakresie PCC, obowiązek podatkowy nie będzie jednak ciążył na wnioskodawcy, lecz na nabywcy wierzytelności.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Przy czym podkreślił, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest jedynie obowiązek podatkowy w przedmiocie PCC, natomiast w kwestii obowiązków podatkowych w zakresie VAT oraz CIT zostały wydane odrębne interpretacje.

Umowa sprzedaży wierzytelności podlega, co do zasady, opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC. W art. 2 wymienione są jednak czynności cywilnoprawne niepodlegające PCC. Chodzi m.in. o czynności opodatkowane podatkiem VAT lub gdy jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku z tytułu dokonania tej czynności poza określonymi w art. 2 pkt 4 wyjątkami. W pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga zatem kwestia opodatkowania przedmiotowej umowy podatkiem VAT, która ma bezpośredni wpływ na obowiązek w zakresie PCC i jest przedmiotem odrębnej interpretacji.

O powstaniu obowiązku podatkowego decyduje moment zawarcia umowy sprzedaży. Przy czym, jak wynika z art. 4 pkt 1 ustawy, w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Gdy czynność wskazana przez wnioskodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, wystąpi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych i obciążał on będzie nabywcę wierzytelności.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 marca 2016 r., nr IBPB-2-1/4514-6/16/MZ)

 Komentarz redakcji 

Organ podatkowy na bazie tego samego stanu faktycznego wydał także powiązaną interpretację w zakresie obowiązku podatkowego w VAT z dnia 25 lutego 2016 r., nr IBPP2/4512-14/16/BW. Potwierdził w niej stanowisko wnioskodawcy, iż zbycie wierzytelności własnych przez wnioskodawcę jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT, bowiem zbycie wierzytelności własnych nie stanowi czynności, o których mowa w art. 7art. 8 ustawy o VAT. W przypadku niezastosowania do umowy zbycia wierzytelności art. 2 pkt 4 ustawy o PCC wobec niespełnienia warunków, o których mowa w tym przepisie, nabywcę wierzytelności obciążał będzie obowiązek podatkowy w zakresie PCC.

Należy wskazać, że obowiązek zapłaty PCC nie wystąpi, gdy umowa cesji zawarta zostanie poza terytorium RP, a zgodnie z jej treścią prawa majątkowe będące jej przedmiotem podlegać będą wykonaniu również poza terytorium Polski (spłata wierzytelności dokonana zostanie na zagraniczny rachunek bankowy wierzyciela) - por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2013 r., nr IPTPB2/436-108/13-2/KK.

www.PodatekPCC.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.