podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016

Samorządowa jednostka budżetowa nie jest zwolniona z PCC

Samorządowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej, jak np. Zarząd Nieruchomości Komunalnych, nie została objęta zwolnieniem podmiotowym w obowiązującej obecnie ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie korzysta ona także ze zwolnienia, które przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego. W konsekwencji organ ten zobowiązany jest do zapłaty PCC na zasadach ogólnych.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik jest nieposiadającą osobowości prawnej samorządową jednostką budżetową - Zarządem Nieruchomości Komunalnych, który działa w oparciu o roczny plan finansowy. Przedmiotem jego działalności jest administrowanie zarówno zabudowanymi, jak i niezabudowanymi nieruchomościami komunalnymi. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa kierownik zakładu upoważniony jest do zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

W ramach wykonywania zadań statutowych jednostka nabyła od osoby fizycznej ruchomości o wartości przekraczającej 1.000 zł. Czynność nabycia rzeczy ruchomych opodatkowana jest, co do zasady, podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na swój szczególny status prawny samorządowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej zwróciła się o wydanie interpretacji w zakresie ewentualnego zwolnienia podmiotowego z obowiązków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem podatnika nie jest on objęty tym zwolnieniem, bowiem od 2006 r. na mocy nowelizacji ustawy zniesiono zwolnienie podmiotowe jednostek budżetowych, pozostawiając jednocześnie zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednak uzasadnienie projektu nowelizacji jest nieprecyzyjne i uzasadnia wątpliwości dotyczące obowiązków w zakresie PCC jednostek budżetowych, dlatego wnioskodawca zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Umowa sprzedaży podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie PCC. Co prawda zwolnienie podmiotowe obejmuje jednostki samorządu terytorialnego (art. 8 pkt 4 ustawy), jednak jak wynika z Konstytucji, podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina oraz inne jednostki wskazane w ustawie (powiaty i województwa). Zwolnienie to obejmuje zatem wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego i nie obejmuje jednostek organizacyjnych tworzonych przez gminy, powiaty i województwa. Nie obejmuje ono także jednostek budżetowych. Specyfika jednostek budżetowych powoduje, iż traktowane są one jako odrębne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Nie można zatem utożsamiać wnioskodawcy (Miejskiego Zarządu Nieruchomości) z jednostką samorządu terytorialnego jedynie ze względu na fakt, iż taka jednostka organizacyjna może zostać utworzona np. przez gminę. Zatem w przypadku zakupu rzeczy ruchomych, których podstawa opodatkowania przekracza 1.000 zł, na wnioskodawcy ciąży obowiązek podatkowy w PCC na zasadach ogólnych.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 listopada 2015 r., nr IBPB-2-1/4514-278/15/PM)

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60