podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (776) z dnia 20.07.2012

Skutki zwrotu nienależnie zapłaconego PCC wraz z oprocentowaniem

Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nadpłaty nienależnie zapłaconego w latach ubiegłych (w 2008 r.) PCC dostała z US zawiadomienie o zwrocie nadpłaconego podatku wraz z oprocentowaniem. Jak ująć w księgach rachunkowych zwrot podatku oraz otrzymane odsetki? Jakie skutki ma taka decyzja w podatku dochodowym od osób prawnych, skoro w rozliczeniu za rok 2008 zapłacony podatek PCC był zaliczony do kosztów uzyskania przychodu? Czy otrzymane odsetki są przychodem podatkowym?

Otrzymany zwrot PCC będzie przychodem w 2012 r. Natomiast odsetki w ogóle nie będą przychodem. W księgach rachunkowych zwrot ten - jeśli kwota nie jest istotna - będzie ujęty na pozostałe przychody operacyjne, a odsetki - na przychody finansowe.

Zgodnie z obowiązującą na gruncie przepisów ustawy o PDOP zasadą samoopodatkowania, obowiązek wykazania zobowiązania w tym podatku w prawidłowej wysokości oraz zadeklarowania i zapłacenia należnego za rok podatkowy podatku dochodowego ciąży na podatniku (w niektórych przypadkach na płatniku). Jeżeli zatem w wyniku pomyłki czy złego zinterpretowania przepisów podatnik zawyży bądź zaniży wykazane za dany rok podatkowy przychody bądź koszty uzyskania tych przychodów, to korekta zobowiązania podatkowego zasadniczo nie może być dokonywana "na bieżąco". Dokonuje się jej zatem wstecz, czyli poprzez korektę zeznania za rok, w którym powstał błąd.

Gdy jednak wysokość uzyskanych w roku podatkowym przychodów oraz poniesionych kosztów wykazana została przez podatnika w prawidłowej wysokości, a następnie, już po rozliczeniu podatku za dany rok wystąpiła nowa okoliczność powodująca, iż rzeczywiście uzyskane przychody bądź poniesione koszty były inne niż uprzednio zadeklarowane, to w takiej sytuacji nie można zarzucić podatnikowi wykazania jego zobowiązania podatkowego w nienależnej wysokości powodującej powstanie zaległości bądź nadpłaty w podatku dochodowym. W takim przypadku podatnik zobowiązany jest uwzględnić skutek wystąpienia takiej "nowej okoliczności" w postaci przychodu bądź kosztu uzyskania przychodu w roku wystąpienia tej okoliczności.

W licznych interpretacjach dotyczących analogicznych skutków, jakie w podatku dochodowym powodowało zaliczenie przez podatnika do kosztów zapłaconego w zawyżonej (nienależnej) wysokości podatku od nieruchomości, organy podatkowe zajmowały korzystniejsze dla podatników stanowisko. Uznawały bowiem, iż kwota zwróconego podatku od nieruchomości nie powoduje konieczności korekty kosztów uzyskania przychodów roku, w którym podatek ten zaliczony został do tych kosztów, lecz rodzić będzie przychód w roku, w którym podatnik zwrot tego podatku otrzymuje. Za podstawę tego stanowiska organy te wskazywały treść art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o PDOP, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się "zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów". Jeżeli zatem podatnik uzyskał zwrot takiego podatku zaliczonego przez niego do kosztów uzyskania przychodów, to zdaniem tych organów - w świetle treści tego przepisu - zwrócony podatek podlega zaliczeniu do przychodów w dniu uzyskania tego zwrotu. Stanowisko takie wynika m.in. z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 grudnia 2008 r. (nr ILPB3/423-575/08-4/MM) i z 23 stycznia 2009 r. (nr ILPB3/423-719/08-4/ŁM) oraz interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 grudnia 2007 r. (nr IBPB3/423-160/07/JD) i z 23 marca 2010 r. (nr IBPBI/2/423-1641/09/PC), a także z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 listopada 2006 r. (sygn. akt I SA/Wr 1582/04) i potwierdzającego jego prawidłowość wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lipca 2008 r. (sygn. akt II FSK 681/07).

W świetle zatem powyższych orzeczeń otrzymanie przez pytającą Spółkę zwrotu nienależnie zapłaconego PCC nie będzie skutkowało koniecznością złożenia korekty deklaracji CIT-8 za 2008 r. (i wykazania zaległości w podatku dochodowym za ten rok), lecz spowoduje konieczność ujęcia w przychodach bieżącego roku otrzymanej kwoty zwróconego podatku.

Odnosząc się zaś do otrzymanych przez Spółkę odsetek wskazać należy, iż stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 7 ustawy o PDOP, takie odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych nie podlegają zaliczeniu do przychodów. A zatem odsetek tych Spółka nie ujmuje ani w deklaracji podatkowej, ani nie uwzględnia przy określaniu należnego podatku dochodowego.

Natomiast w księgach rachunkowych otrzymany zwrot PCC, jeśli kwota zwrotu nie jest istotna, należy ująć w pozostałe przychody operacyjne, a otrzymane odsetki w przychody finansowe, księgując w księgach 2012 r. - gdyż sprawozdanie finansowe za 2008 r. zostało już zatwierdzone.

Jeśli błąd jest na tyle istotny, że nie można uznać sprawozdania finansowego za spełniające wymogi art. 4 ustawy o rachunkowości, wówczas zwrot taki należy odnieść na kapitał (fundusz) własny i wykazać jako "zysk (strata) z lat ubiegłych"; w księgach rachunkowych nastąpi to zapisem: Wn konto 13, Ma konto 82.

Powyższe wynika z art. 54 ustawy o rachunkowości.

www.PodatekPCC.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.