podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017

PCC od zagranicznej pożyczki - interpretacja indywidualna

Umowy pożyczki nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy zostaną zawarte poza terytorium Polski, a w momencie podpisania tych umów pożyczane pieniądze będą znajdować się za granicą.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-2-1.4514.68.2017.1.MZ)

Stan faktyczny i stanowisko podatnika

Spółka z o.o. (z siedzibą w Polsce) udzielała pożyczek oraz pośredniczyła w ich udzielaniu przez inne podmioty poza systemem bankowym. W celu ograniczenia ryzyka oraz pozyskania finansowania do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej spółka zamierzała zawrzeć umowy pożyczek z osobami fizycznymi (inwestorami indywidualnymi) niemającymi miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz z przedsiębiorcami niemającymi siedziby lub zarządu na terytorium Polski, których działalność obejmowała kredytowanie oraz udzielanie pożyczek. Umowy pożyczek miały być zawierane poza terytorium Polski, a środki pieniężne stanowiące przedmiot tych umów w momencie ich podpisania miały znajdować się poza granicami Polski.

Spółka uznała, że w tej sytuacji pożyczki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce, ponieważ pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili ich zawarcia będą znajdowały się za granicą oraz czynność zostanie dokonana poza terytorium Polski. Spółka zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie tego stanowiska.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.), podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

W przypadku umowy pożyczki, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na biorącym pożyczkę (patrz: art. 4 pkt 7 ww. ustawy). Przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy, podatkowi temu podlegają generalnie czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

  • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
     
  • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając powyższe na uwadze, organ podatkowy uznał, że opisane we wniosku umowy pożyczki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ środki pieniężne będące przedmiotem umów pożyczki w chwili ich zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Polski oraz umowy pożyczki będą zawierane poza terytorium Polski.


Od redakcji:

Należy pamiętać, że zagraniczne umowy pożyczek będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili ich zawarcia przedmiot, tj. pieniądze będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie będą miały miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy. Ponadto umowy pożyczek będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych także, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia będą znajdowały się za granicą oraz nabywca (pożyczkobiorca) będzie miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto wyjaśnić, że organy podatkowe uznają, że środki pieniężne znajdują się poza terytorium Polski, gdy np. znajdują się one na rachunku bankowym pożyczkodawcy, prowadzonym przez bank z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-2-1.4514.574.2016.1.JKu).

Tym samym do uznania, że środki pieniężne są poza Polską, nie jest wymagane, aby znajdowały się one za granicą fizycznie (tj. w gotówce).

Dla ustalenia miejsca, w jakim znajdują się pożyczone pieniądze w momencie podpisania umowy pożyczki, nie ma natomiast znaczenia, na jakie konto pożyczkobiorcy są one przelewane przez pożyczkodawcę. Mianowicie zarówno w przypadku przelania pieniędzy na rachunek bankowy prowadzony przez bank zagraniczny, jak i na rachunek prowadzony przez bank z siedzibą w Polsce, organy podatkowe uznają, że umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu PCC - o ile w dniu jej zawarcia środki pieniężne znajdują się na zagranicznym rachunku bankowym pożyczkodawcy (patrz interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 stycznia br., nr 2461-IBPB-2-1.4514.663.2016.1.BJ i Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2016 r., nr IPPB2/4514-311/16-2/LS).

Nadmieniamy ponadto, że umowa pożyczki pieniędzy może nie podlegać PCC w zakresie, w jakim jest opodatkowana VAT (tj. generalnie korzysta z przedmiotowego zwolnienia z VAT), tj. jeżeli pożyczkodawca działa jako podatnik VAT z tytułu dokonania tej czynności (patrz: art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60