podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017

Podział majątku wspólnego małżonków a PCC

Podział majątku wspólnego małżonków nie znajduje się w katalogu czynności opodatkowanych PCC, nie można go także utożsamiać z czynnością zniesienia współwłasności, nie podlega on zatem opodatkowaniu PCC.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. Prowadzi także działalność gospodarczą. W 2006 r. wnioskodawca wraz z żoną nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości z prawem własności posadowionego na niej budynku. Nabycie nastąpiło za środki z majątku wspólnego oraz z kredytu zaciągniętego przez wnioskodawcę. W księdze wieczystej nieruchomości jako użytkownicy wieczyści wpisani są oboje małżonkowie. Na nabytej nieruchomości wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jest ona także wynajmowana. Budynek ujęty jest w ewidencji środków trwałych wnioskodawcy i podlega amortyzacji.

Wnioskodawca wraz z żoną zamierzają za pomocą umowy ustanowić rozdzielność majątkową i dokonać co najmniej częściowego podziału majątku wspólnego. W ramach tego podziału do majątku osobistego wnioskodawcy należeć ma nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, a podział nastąpi bez spłat lub dopłat. Wnioskodawca zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od opisanej transakcji wskazując, że jego zdaniem obowiązek podatkowy w zakresie PCC nie wystąpi.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Jak wskazał, wykaz czynności podlegających opodatkowaniu PCC określony jest w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC i ma on charakter zamknięty. Przy czym, jak wynika z art. 1 ust. 2 ustawy, przepisy o umowie o zniesienie współwłasności stosuje się odpowiednio do nabycia własności rzeczy wspólnej lub wspólnego prawa majątkowego albo ich części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność - w części spłat lub dopłat. Zasadą wynikającą z ustawy o PCC jest opodatkowanie tym podatkiem jedynie czynności określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, natomiast opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają czynności niewymienione w tym przepisie, nawet jeżeli wywołują analogiczne skutki do czynności podlegających opodatkowaniu. Przy czym o należytej kwalifikacji danej umowy decyduje jej treść, a nie jedynie nazwa. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej, którego konsekwencją może być podział majątku wspólnego małżonków. Jest to instytucja prawa rodzinnego, a nabycie rzeczy i praw majątkowych w wyniku takiego podziału nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających PCC. Nie ma także podstaw do utożsamiania podziału majątku małżeńskiego z instytucją zniesienia współwłasności. Zatem czynność podziału majątku określona we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie podlega PCC.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-2-1.4514.614.2016.1.ASz)

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60