podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, podatek od pożyczki
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016

Jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania PCC?

Nasze przedsiębiorstwo nabyło używaną maszynę produkcyjną za korzystną cenę z uwagi na jej uszkodzenie. Usterka okazała się nieznaczna co spowodowało, że cena zakupu jest dla nas bardzo atrakcyjna, tj. niemal o połowę niższa od rynkowej. Czy w deklaracji PCC-3 powinniśmy wpisać cenę zakupu?

Nabycie rzeczy ruchomych, a więc także maszyn, podlega co do zasady opodatkowaniu PCC, co wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.). Do wyjątków należy sytuacja, gdy wartość rzeczy ruchomej nie przekracza 1.000 zł.

Obowiązek podatkowy w przypadku zawarcia umowy sprzedaży spoczywa na kupującym, przy czym powstaje on z chwilą dokonania czynności. Zatem Czytelnicy mają 14 dni od dnia zawarcia umowy na złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku w określonej w niej wysokości (art. 10 ust. 1 ustawy o PCC).

Stawka podatku w przypadku zawarcia umowy sprzedaży ruchomości wynosi 2%, jednak przy wypełnianiu deklaracji nie można ograniczyć się do automatycznego przepisywania cen określonych w umowie. Z treści art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC wynika bowiem, iż podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przy czym wartość tę określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2). W przypadku gdy podstawa opodatkowania podana przez podatnika nie odpowiada według organu wartości rynkowej rzeczy, organ podatkowy wezwie podatnika do jej podwyższenia, podając jednocześnie wartość według swojej wyceny. Jeżeli podatnik nie odpowie na wezwanie organu lub w dalszym ciągu poda wartość nieodpowiadającą rynkowej, organ może dokonać wyceny poprzez biegłego. Co więcej, jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii będzie różniła się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy Czytelnicy powinni w deklaracji PCC-3 w polu 27 jako podstawę opodatkowania wskazać wartość maszyny w chwili jej zakupu (a nie cenę). Jeżeli ruchomość (maszyna) była uszkodzona, podstawa opodatkowania może uwzględniać obniżenie ceny wynikające z uszkodzenia. Jednak gdy uszkodzenie jest nieznaczne, wartość maszyny nie powinna znacząco odbiegać od cen rynkowych. Czytelnicy mogą także wskazać na zakres uszkodzeń. Podanie przez podatnika ceny określonej w umowie rodzi ryzyko wszczęcia przez organ procedury związanej z ustaleniem faktycznej wartości rzeczy ruchomej. Jeżeli zatem ruchomość została nabyta np. za 20.000 zł, a jej wartość rynkowa w stanie uszkodzonym wynosi 38.000 zł, to w deklaracji PCC-3 należy wpisać kwotę 38.000 zł.

PCC-3
 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki - PCC

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60